onsdag 28 oktober 2009

Avskriven fordran?!

I min värld är en avskriven fordran just avskriven, den har gått till de sälla jaktmarkerna.

En fordran som ett företag inte får betalt för används för att skriva ned resultaträkningen och som lite plåster på såren får företaget en skatterabatt på sin vinst.

Här borde saken vara klar!

Nix. Den avskrivna och redan skattemässigt utnyttjade fordran överlåts till ett inkassobolag, som sedan driver den till sitt ursprungsvärde. För att kunna driva fordran utnyttjar de staten som redan en gång gått in och sponsrat just den här fordringen. Inkassobolagen betalar en symbolisk summa för att dra igång ett helt rättsmaskineri i jakten på pengarna som egentligen inte finns längre.

Fordran börjar inte sällan att vandra mellan olika aktörer inom inkassoindustrin, människan har blivit en handelsvara. Genom en fordran som enligt ursprungstanken med att kunna kvitta en förlust mot vinsten, skulle ha varit död.


Sunt förnuft...?! Nej, systemfel.

Andra bloggar som idag skriver om handeln med förfallna fordringar är:

Insolvens Stockholm
Obeståndsbloggen
Noll koll
Villerider
Affesblogg
Ljuramannen
Systembloggen
http://dwights13.blogspot.com/

Nätverket för överskuldsatta, Fattiga-Riddare, har iordningsställt en separat del av forumet för att möjliggöra fortsatta diskussioner. Den delen av forumet är helt öppet, man kan skriva som gäst och behöver inte registrera sig överhuvudtaget. Vi hoppas du vill fortsätta diskutera frågan där.

Läs även andra bloggares åsikter om handel med förfallna fordringar
skulder,
skuldsatt,kronofogden, Hembud,
, evighetsgäldenär

onsdag 21 oktober 2009Preskriptionslag (1981:130)

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Preskriptionstid

2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.
Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. mer än en gång.

Innebörden av preskription

8 § Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran.

Jääää Rajt!

Handeln med gamla kreditstockar utgör en mycket lönsam gren för inkassobranschen. Man köper för en spottstyver upp gamla och förfallna fordringar i hopp om att kunna krama ut det sista ur dem. Och p.g.a gäldenärskollektivets okunskap fungerar detta i många fall - ett rent bedrägligt förfarande som skulle stoppas illa kvickt om det inte vore så fiffigt att inkassobranschen lyder under sin egna lag - God Inkassosed, och där Datainspektionen är en av tillsynsmyndigheterna.

Nu till min egen historia, som kunde slutat mycket illa.

Efter en lång tid av skuldproblematik lyckas jag 2001 bli fri via ett privatlån, diverse ackord och uppgörelser. Jag har gjort "rätt för mig", 1.200.000 är borta. Trodde jag...

Våren 2008 dimper det ned ett brev från Alektum. Ett ärendenummer och en summa att betala. 274.000! Betala inom xx dagar annars skickas ärendet till kronofogden. Skulden är daterad 1989, alltså 19 år gammal. Plöst, icke existerande, olaglig att driva. Endå får jag den.

Kontaktar inkassobolaget och ber dem att omedelbart stryka skulden då den inte äger sin riktighet. Svaret jag får är att jag får skylla mig själv, jag borde ju ha betalt. Nöjer mig inte med detta utan kontaktar bolagets biträdande chef, begär att få alla handlingar i original samt påpekar att skulden är preskriberad, 19 år gammal.

Det går rätt fort nu, via mail får jag en bekräftelse på att ärendets avslutas i befintligt skick. Samt en liten passus om att 19 år inte är att anse som lång tid. Hepp.

Kontaktar Datainspektionen som meddelar att de fått mängder av klagomål på detta inkassobolag, som köpt en väldigt gammal kreditstock med 6.000 fordringar. Några underlag har bolaget inte kunnat presentera. Men går det så går det, och det värsta som kan hända är att D.I tar dem i örat.

Om jag nu inte hade uppmärksammat brevet i tid eller haft kunskapen att agera, vad hade hänt då? Jo, skulden hade via Kronofogdemyndigheten fått ny legimitet, och jag hade behövt hosta upp 274.000. (kapitalskulden var under 50.000) 274.000 är inget man snyter ur näsan utan jag hade fått sälja mitt hus, den enda lilla trygghet jag med näbbar och klor lyckats skapa. Min son hade ryckts upp från sina rötter och faktiskt, jag vet inte om jag hade repat mig efter en sådan smäll.

Nu visste jag hur jag skulle agera och gjorde det, men jag undrar hur många som blev lurade i den här härvan?

Inkassobolaget var Alektum, kreditsocken hade de förvärvat genom ett uppköp av bolaget BC i Skåne AB. Ärendet anmält till D.I. Men vad hjälper det...

Det här var en berättelse ur ett personligt perspektiv. Handel med förfallna/preskriberade fordringar är enorm och är lönsam p.g.a slapp tillsyn, inga konsekvenser vid invändningar samt att "kundgruppen" ofta inte har rätt kunskap eller mår för dåligt för att hantera saken.

Jag kan döda dig, men är säkert ute inom 15 år. Blir jag däremot skyldig dig pengar så kan jag sitta fast för livet. Även om skulden beror på att du är en klantig kreditgivare.

Det finns enormt många fler infallsvinklar och nytta för samhället för mitt slutliga krav.

INFÖR ABSOLUT PRESKRIPTION!!!

Skulden? Har fortfarande ingen aning om vad den avsåg, kontaktade alla mina fordringsägare 2001...

Läs mer på http://fattiga-riddare.se Sveriges största forum om skuldproblematik.

Om ämnet finns även dessa bloggar att läsa:
http://blogg.aftonbladet.se/18750
http://insolvenssthlm.blogspot.com
http://superskuldsatt.blogspot.com
http://obestand.blogg.se
http://metrobloggen.se/villerider
http://ljuramannen.blogg.se
http://affesblogg.blogspot.com/
http://systemsnyltarna.blogspot.com/
http://dwight13.blogspot.com/

Nätverket för överskuldsatta, Fattiga-Riddare, har iordningsställt en separat del av forumet för att möjliggöra fortsatta diskussioner. Den delen av forumet är helt öppet, man kan skriva som gäst och behöver inte registrera sig överhuvudtaget. Vi hoppas du vill fortsätta diskutera frågan där. Länk till Fattiga Riddares forumdel bloggkommentarer ."

pingat på intressant.se och twingly.
Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , ,

tisdag 20 oktober 2009

Skyll dig själv ungdjävel, din pappa har ju skulder.

Sist jag kollade så var det 68% av de gifta paren som valde att gå skilda vägar. Trots löften om att älska i nöd och lust kvarstår ofta bara nöden. I det här fallet sänder jag en varm tanke till alla pappor som p.g.a havererad ekonomi i samband med skilsmässan de facto inte har ekonomiska möjligheter att träffa sina barn, se dem växa upp, finnas där.

Skilsmässa är en av de vanligare orsakerna till varför en ekonomi går i kras, men är systemet verkligen så genomtänkt när det innebär att det inte finns utrymme för att träffa sina barn?

Förbehållsbelopp och jidder jadda hit och dit, det finns i allt för många fall ingen möjlighet att för den föräldern som blir s.k "umgängesförälder att ens kunna träffa sina barn.

Inte ha möjlighet att träffa sina barn? Vad finns det då kvar att leva för. Ge mig ett rep, snart sympatihänger jag mig.

Tack systemet, tack till er som bäddat för detta. Jag är på mitt allra bästa humör och nöjer mig med att kalla er sjuka i huvudet och i total avsaknad av empati.

Och gnäll fan inte när kidsens uttryck slår tillbaka. För det gör det.

måndag 19 oktober 2009

Inkassobolagens lakejer

Kronofogden är inkassobolagens lakejer.

Om inte systemet varit så skevt som det är, hade det aldrig hänt att ett inkassobolag drivit en skuld om drygt 2 kronor. Du läste rätt, 2 kronor. Ett betydligt mindre belopp än vad själva portohanteringen kostar. Så frågan är då varför ett inkassobolag driver en skuld om 2 kronor.

För att de tjänar sina pengar på avgifterna. De betalar en symbolisk summa för att uppta tid och energi från våra myndigheter i jakten på denna avgift. Visst, de betalar några ynka 100-lappar för att sätta igång myndigheterna (som den skuldsatta sedan får betala), men...vad är den faktiska kostnaden? Den som du och jag och många fler skulle vilja se i exempelvis vården? 10.000? 50.000?

Inkassobolagen nyttjar vårt system in absurdum, till kostnader som långt överstiger de ursprungliga kravet. 2 kronor! 50.000 för att tjäna några hundralappar i slutändan.

Visst, alla är lika inför lagen och har rätt att nyttja de resurser samhället erbjuder. Men. Exemplet med de 2 kronorna är bara ett av många. Och pengarna som inkassobolagen tjänar bidrar inte till någon förbättrad sjukvård, bygger inga vägar och genererar inga nya skolböcker. Pengarna de tjänar lämnar landet. Och kvar står vi som fån, men en liten smula fattigare.

Att göra rätt för sig

Av olika anledningar hamnar människor i skuld.

Att göra rätt för sig blir det rättesnöre som gäller. Men nu har vi ett så gigantiskt systemfel att det faktiskt inte går. En skuld om 50.000 som du betalar på år efter år - växer sig bara större. Inkassobolagens räntor gör detta möjligt - tillsammans med ett systemfel som tillåter att räntorna ska räknas av före kapitalskulden.

Någon som då kan förklara hur man "gör rätt för sig". En skuld kan du få betala flera gånger utan att ens komma i närheten av att bli fri från den.

Och inkassobolagen ler hela vägen till banken, trollar iväg pengarna till en koncernmoder som sitter i ett annat land. Fantastiskt.

Mer om den underbara inkassoindustrin kommer. Tills dess, fundera över vem du tror det är som egentligen betalar till inkassobolagen.